De Klompenwaard: grote grazers, Fort Pannerden en hoog water (juni 2013)

Op donderdagavond 6 juni werd door IVN Natuur Actief een excursie georganiseerd in de Klompenwaard bij Doornenburg. De Klompenwaard vormt het splitsingspunt van de Rijn in het Pannerdensch Kanaal en de Waal. Vanwege zijn strategisch ligging is hier in tussen 1869 en 1871 Fort Pannerden gebouwd, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Excursie werd geleid door Fokko Erhart, beheerder bij Free Nature. In 1999 zijn de voormalige landbouwgronden in het gebied terug gegeven aan de natuur. Sindsdien heeft Free Nature in het gebied zelfredzame kudde runderen en konikpaarden lopen. Deze dieren worden ingezet om de vegetatie af te grazen. In 2012 is als rund de rode geus ingezet ter vervanging van galloway-runderen. Het gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer waar men vrij mag struinen.

Wegens hoogwater vanuit Duitsland stond het waterpeil hoog in de rivieren. Bij Lobith werd deze avond een maximum peil van 13,62 meter boven NAP gemeten. Dit komt niet vaak voor in de zomer. Een groot deel van de Klompenwaard was daardoor onder water gelopen. Hieronder een impressie van het gebied, de kuddes en het hoge water op de landtong waar Rijn, Waal en Pannerdensch kanaal elkaar ontmoeten.