Onweer met shelfcloud en forse windschade (Bow Echo/Bookend Vortex) 14 juli 2010
Wegens de grote van het verslag is deze opgedeeld over meerdere pagina's, het laden daarvan kan even tijd kosten:

Pagina/Page 1 -- Pagina/Page 2 -- Pagina/Page 3 -- Pagina/Page 4 -- Pagina/Page 5 -- Pagina/Page 6
Schade in Doetinchem + fors schadepatroon Eldrik e.o.
Eerste reeks toont een aantal beelden die zijn gemaakt rondom Doetinchem vlak na de bui op de woensdagavond. Verder is op deze pagina een schadeanalyse opgenomen van de schade die was ontstaan rond het buurtschap Eldrik. Niet alleen rond Vethuizen was er namelijk sprake van forse schade. Ook het gebied tussen Nieuw Wehl en Eldrik heeft heel wat te verduren gehad. Enkele bomenrijen zijn vrijwel compleet verwoest door de heftige valwinden die zich voordeden. Lokaal waren dakpannen en dakplaten van boerderijen gewaaid. Omdat de schade een paar dagen later pas in het oog viel, waren de meeste daken alweer hersteld. Enkele misten nog wat golfplaten en bij één boerderij was gevaar voor vrijgekomen Asbest. Bij een andere boerderij waren ze ten tijde van het analyseren van de schade nieuwe golfplaaten op een dak aan het leggen. De schade was vooral extreem lokaal en goed af te bakenen op kaart (zie de witte cirkels op de interactieve kaart). Buiten dat die cirkels was er ook schade, maar niet zo extreem als wat ik daarbinnen aantrof, buiten enkel wat afgebroken takken en lokaal een omgewaaide boom.

Op de interactieve kaart halverwege deze pagina is het schadepatroon rond Eldrik en ook Drempt ingetekend. Bij het apart openen van de kaart worden de beschrijvingen beter weergeven. Uitzoomen op de kaart laat ook de schadekernen zien rond Stokkum, Emmerich en natuurlijk Vethuizen.

Beelden schade in de omgeving van Doetinchem. Ik heb zeker niet alles op de foto gezet aangezien er elke 100 meter wel schade voorkwam op de rit door en langs Doetinchem:
Schade gebied ten WNW-NW van Doetinchem in de omgeving van Eldrik, Drempt en Nieuw Wehl. Daar zijn twee zone's (witte cirkels) te onderscheiden met lokaal flinke schade aan bomenrijen, houtwallen en ook woningen, boerderijen. Voor een volledige legenda, open de kaart in een nieuw venster.
Analyse schadepatroon tussen Drempt en Nieuw-Wehl (Eldrik):